Medische artikels over reumatoïde artritis

Simponi® Aria™ Goedgekeurd door de FDA voor reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Janssen Biotech, Inc heeft op 18 juli 2013 aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) Simponi® Aria™ (golimumab) heeft goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis in combinatie met methotrexaat.

Over de DAS-28 score

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Regelmatig wordt er in onze medische artikels melding gemaakt over de ‘DAS-28 score’.
Uitleg hierover is op diverse plaatsen in deze website te vinden, vooral in de Verklarende Woordenlijst, maar het is belangrijk nog eens een gans artikel hieraan te wijden met klaar en duidelijke uitleg en afbeeldingen. Hieronder vind je dit artikel.

Reumatoïde artritis kan sneller opgespoord worden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Onderzoekers van de UHasselt hebben onthuld dat ze indicaties hebben gevonden om ernstige vormen van reuma vroeger te kunnen opsporen. Door de ontdekking van reumatoïde artritis in een vroeger stadium, hebben patiënten 50 procent meer kans om de ziekteverschijnselen te verminderen, zo laat de UHasselt weten.

Antistof onderscheidt ernstige en milde vorm reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Onderzoekers van Johns Hopkins University school of Medicine hebben bij patiënten met de meeste ernstige vorm van reumatoïde artritis een subcategorie antistoffen aangetroffen. Deze antistoffen tegen peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) zouden de basis kunnen vormen voor een diagnostische test en gerichte therapie. Het onderzoek is gepubliceerd in Science Translational Medicine.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwerpt Xeljanz voor reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

U herinnert zich wellicht dat de Amerikaanse FDA Xeljanz (tofacitinib) goedgekeurde in november 2012 voor de behandeling van volwassenen met een matig - tot zwaar actieve reumatoïde artritis die ontoereikend reageerden op, of intolerantie vertoonden aan methotrexate. Xeljanz was de eerste orale, niet-biologische DMARD die in meer dan 10 jaar goedgekeurd werd door de FDA. Xeljanz is ook het eerste medicijn in een nieuwe klasse van medicijnen, bekend als JAK (Janus kinase) remmers.