Extra vaccin dosis voor personen met verminderde immuniteit

Extra vaccin dosis voor personen met verminderde immuniteit
 
In onze vorige nieuwsflits lieten we weten dat op 18 augustus de overheid besliste om aan bepaalde patiëntengroepen een extra prik te laten toedienen. Uit wetenschappelijke studies bleek dat zij minder goed beschermd zijn tegen COVID-19 na de basisvaccinatie. Een extra dosis met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) kan dan zorgen voor een betere bescherming.
 
Om wie gaat het?

Het gaat over personen vanaf 12 jaar, die een verminderde immuniteit hebben door hun ziekte of door een behandeling. Hiermee bedoelt men personen:
met aangeboren afweerstoornissen;
die chronische nierdialyse krijgen;
met HIV, waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed en die dus een hoger risico op infectie lopen;
die behandeld worden tegen kanker of die de afgelopen 3 jaar een behandeling kregen;
die een stamceltransplantatie of orgaantransplantatie ondergingen en personen die op de wachtlijst staan voor transplantatie;
met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen, die de immuniteit verlagen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis, ...).

Hoe worden de lijsten van risicopatiënten opgemaakt?

Hiervoor worden meerdere bronnen geraadpleegd. Uiteraard gebeurd dat, net zoals de vorige keer, met respect voor de privacy van patiënten. Het kankerregister en de ziekenfondsen stelden een lijst samen op basis van de gegevens, waarover zij beschikken.

Sinds 8 september kunnen huisartsen deze lijst aanvullen. Zij kunnen dus op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen.
 

Hoe weet ik of ik op de lijst sta?
 
In de week van 13 september krijg je een uitnodiging voor vaccinatie.
 
Vanaf die datum kan je zelf ook nagaan of je op de lijst voor vaccinatie staat via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Het heeft geen zin om naar je huisarts te bellen met de vraag of je op de lijst staat.
 
Vandaag al kan je op de website van je ziekenfonds algemene informatie krijgen over de selectie. Ook je huisapotheker kan je algemene informatie geven over de selectie. Zelf kunnen zij je NIET toevoegen op de vaccinatielijst. Dat kan alleen je huisarts doen.


Wat moet ik doen, als ik niet op de lijst sta en toch in aanmerking kom?

In dit geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Als je geen vaste huisarts hebt, kan je een afspraak maken met een huisarts naar keuze. Hij/zij kan een medisch dossier opmaken en je toevoegen aan de lijst.

Als je alleen door een specialist gevolgd wordt, kan deze contact opnemen met de huisarts om je nog toe te voegen aan de lijst.
 
Waar en wanneer krijg ik mijn extra prik?

De extra vaccinatie zal doorgaan in de vaccinatiecentra, die op dat moment nog open zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor chronische nierdialysepatiënten. Zij krijgen hun prik in het dialysecentrum.
 
Onder bepaalde voorwaarden kan je beroep doen op thuisvaccinatie door de huisarts of op vaccinatie door de mobiele ploeg van het vaccinatiecentrum. Dit is het geval als je (bijvoorbeeld omwille van ernstige fysieke invaliditeit) niet in staat bent om je verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Denk je dat je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie? Neem dan contact op met je huisarts, zodra je de uitnodiging hebt gekregen.
 
Kan ik mijn vaccin kiezen?

Je kan je vaccin NIET kiezen. De extra vaccinatie gebeurt met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna).
 

 

Bron: persbericht Task Force vaccinatie 9 september 2021

Geplaatst op: 
Maandag, 13 september, 2021 - 20:04