Inflammatoir reuma: een positief farmaco-economisch plaatje met biologische geneesmiddelen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een Franse groep onder leiding van Cécile Gaujoux-Viala heeft 15 gecontroleerde, gerandomiseerde studies en 7 cohortonderzoeken met een controlepopulatie doorgenomen. In totaal ging het om 15.881 patiënten die biotherapie kregen (adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab, golimumab en abatacept) en 9.713 controlepatiënten die andere geneesmiddelen kregen. Hoewel de gegevens erg heterogeen waren, heeft de groep toch kunnen aantonen dat die biologische geneesmiddelen het absenteïsme en het presenteïsme bij inflammatoir reuma verminderen. 

Bron: Tubery A, Castelli C, Erny F, et al. The effects of biological agents on work in patients with chronic inflammatory arthritides: a meta-analysis of randomised controlled trials and controlled cohorts. EULAR 2015; Rome: Abstract OP0148.

http://www.ortho-rhumato.be/nl/congres/artikel/inflammatoir-reuma-een-positief-farmaco-economisch-plaatje-met-biologische (Bron kan enkel bekeken worden als men zich inlogt)

Geplaatst op: 
Zaterdag, 1 augustus, 2015 - 15:18