Nieuwe RA-bloedtest

Geplaatst op: 
Woensdag, 26 oktober, 2016 - 22:04

Een nieuwe signaalstof werd gevonden die het risico op reumatoïde artritis kan voorspellen en kan helpen om RA veel sneller op te sporen en te behandelen.
Bij een snelle behandeling kan gewrichts­schade worden voorkomen.

Nieuwe bloedtest voorspelt RA soms wel 16 jaar vooruit


Onderzoekers uit Oxford in Engeland hebben een signaalstof gevonden die kan voorspellen of iemand risico loopt om reumatoïde artritis (RA) te krijgen. De signaalstof of ‘marker’ is tot 16 jaar vóór dat iemand daadwer­kelijk RA kreeg, te vinden geweest in het bloed. Een bloedtest op deze stof kan helpen om RA veel sneller op te sporen en te behandelen.

Reumatoïde artritis is een vorm van ontstekingsreuma. Bij RA worden de gewrichten aangetast door een verkeerde reactie van het afweer­systeem. Die verkeerde reactie kan ontstaan doordat bepaalde eiwitten veranderen. Het lichaam kan tegen deze eiwitten een afweerreactie ontwikkelen die het eigen lichaam, in dit geval de gewrichten, aanvalt.

Nieuwe signaalstof voor veranderde eiwitten
Citrullinering is zo’n verandering in een eiwit die ervoor kan zorgen dat het lichaam een verkeerde afweer­reactie ontwikkelt. Hierdoor kan op de langere termijn reumatoïde artritis ontstaan. De nieuwe signaalstof die de onderzoekers in Oxford hebben gevonden heet ‘citrullinated tenas­cin-C’ (cTNC). Door in het bloed van 2000 mensen met RA te kijken of er antilichamen tegen cTNC aanwezig waren, konden ze vaststellen of dit een goede test zou zijn op RA.

Voorspelling RA in 50% van de geval­len
Wat bleek? De nieuwe test doet in 50% van de gevallen een goede voorspelling op het ontwikkelen van RA. Belangrijk is ook dat de test be­trouwbaar is: in 98% van de gevallen waarin de test RA uitsloot, was er in­derdaad geen sprake van RA bij de patiënt. De nieuwe test kan boven­dien het ontstaan van RA tot soms 16 jaar van tevoren voorspellen. De onderzoekers kwamen hierachter, doordat ze ook bloed konden onder­zoeken dat afgenomen was voordat de patiënten daadwerkelijk RA had­den gekregen.

Belangrijk voor vroege opsporing en behandeling RA
De nieuwe bloedtest die in Engeland is ontwikkeld, kan helpen om de di­agnose RA eerder te stellen. Vroege opsporing is heel belangrijk, omdat bij een snelle behandeling gewrichts­schade kan worden voorkomen. De test op de nieuw gevonden signaal­stof kan ook nu al helpen om met zekerheid vast te stellen of iemand reumatoïde artritis heeft. Ook dat is belangrijk, omdat de behandeling dan sneller kan beginnen.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info op raliga.be over:
bloedtest, citrullinering / citrullinatie


Bron: Tekst (vrije vertaling) www.ox.ac.uk, blood test could predict arthritis risk