seronegatieve en seropositieve RA

Geplaatst op: 
Dinsdag, 20 september, 2016 - 21:42

seronegatieve en seropositieve RAWat is het verschil tussen seronegatief of seropositief testen voor reumatoïde artritis?
Is er verschil in de ernst van de ziekte en/of in de behandeling?

Reumatoïde artritis is een chronische, systemische, auto-immune, inflammatoire vorm van artritis. Er is geen enkele test die de diagnose van reumatoïde artritis bevestigt. Dit gezegd zijnde, is de reumafactor (RF)-bloedtest een van de gebruikte criteria om de ziekte te diagnosticeren. De reumafactor werd in de jaren 1940 geïdentificeerd. De laatste jaren bleek een andere test, de zogenaamde anti-CCP-test (anti-cyclisch citrulline peptide antistof) nuttig in het vroege stadium van de ziekte.


De reumafactor is een auto-antilichaam, meestal IgM (immunoglobuline M) dat zich bindt aan het Fc-gebied van IgG. Auto-antilichamen zijn eiwitten die door het immuunsysteem worden geproduceerd, maar per ongeluk eigen weefsel aanvallen in plaats van vreemde substanties. De aanwezigheid van één of beide van de auto-antilichamen, nl. de reumafactor en anti-CCP, wordt aangeduid als seropositief of seropositieve reumatoïde artritis. De afwezigheid van deze twee auto-antilichamen in het perifere bloed heet seronegatief of seronegatieve reumatoïde artritis. Ongeveer 80 % van de patiënten met reumatoïde artritis zijn seropositief voor de reumafactor. Ongeveer 70% van patiënten met reumatoïde artritis zijn seropositief voor anti-CCP.

Een verschil in ernst van de ziekte?
Er wordt aangenomen, gebaseerd op klinische studies, dat patiënten met seropositieve reumatoïde artritis aan een ernstigere en een meer progressieve vorm van de ziekte lijden, evenals een slechtere prognose kennen dan patiënten met seronegatieve reumatoïde artritis.

Het lijkt dan dat seropositieve patiënten een meer agressieve behandeling nodig hebben, maar deze deductie lijkt te simplistisch. In feite kan de classificatie van seronegatief misleidend zijn.

Het niveau van de autoantilichamen van een als seronegatief gediagnosticeerde patiënt kan aanvankelijk te laag geweest zijn om te worden waargenomen. Hiervoor zou in wezen "niet-herkende of onopgemerkte seropositiviteit" een nauwkeurigere classificatie zijn. Er kunnen ook andere auto-antilichamen in het spel zijn die nog niet routinematig zijn getest. Bijvoorbeeld, naast de anti-CCP en de reumafactor, kunnen auto-antilichamen bekend als anti-CarP (anti-gecarbamyleerd-eiwit) jaren aanwezig zijn vooraleer reumatoïde artritis is gediagnosticeerd. Anti-Carp lijkt bij ongeveer 45 % van reumatoïde artritis-patiënten aanwezig te zijn en bij 16 % van reumatoïde artritis-patiënten die negatief voor anti-CCP zijn. Van de aanwezigheid van anti-CarP wordt gezegd dat een ernstiger ziekteverloop voor reumatoïde artritis te voorspellen is. Daarom kunnen seronegatieve patiënten een evenzeer ernstige ziekte-activiteit of -verloop ervaren als seropositieve patiënten en zij kunnen goed reageren op een agressieve behandeling (bijvoorbeeld, DMARDs of biologische geneesmiddelen).

Kan seropositiviteit de reumatoïde artritis-diagnose bevestigen?
Het is mogelijk negatief voor de reumafactor en het anti-CCP te testen maar toch met reumatoïde artritis worden gediagnosticeerd.

Volgens de in 2010 ACR / EULAR-gebaseerde criteria voor reumatoïde artritis stemt een score van ten minste 6 op 10 overeen met de diagnose van reumatoïde artritis. Gewrichtsschade, serologische testen, acute fase-reactanten en de duur van de symptomen scoren allemaal in dit classificatieschema.

Hoe wordt reumatoïde artritis gediagnosticeerd?
Daartegenover kan een patiënt positief voor de reumafactor zijn en niet met reumatoïde artritis worden gediagnosticeerd.
Andere aandoeningen die positief kunnen testen voor de reumafactor zijn:

  • syndroom van Sjögren
  • systemische lupus erythematosus
  • sclerodermie
  • polymyositis
  • dermatomyositis
  • gemengde bindweefselziekte
  • bepaalde infecties

Anti-CCP-antilichamen werden niet in een significante frequentie bij andere ziekten teruggevonden. Anti-CCP wordt meer dan de reumafactor specifieker beschouwd voor het detecteren van reumatoïde artritis.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info op raliga.be over:
seronegatief/seronegatieve,seropositief/seropositievereumafactor, anti-CCP, sjögren, SLE, sclerodermie, polymyositis, dermatomyositis, bindweefselziekte,

 

Bron: Tekst (vrije vertaling) ontleend aan verywell.com, Seronagative ande Seropositive Rheumatoid Arthriritis | Understand the Difference