Vermijdbare sterfte bij ziekenhuispatiënten

Geplaatst op: 
Donderdag, 11 januari, 2018 - 19:24

Vermijdbare sterfte bij ziekenhuispatiëntenHet aantal mensen dat in Nederland door een medische of organisatorische fout in het ziekenhuis is overleden is toegenomen. Tussen half 2015 en half 2016 stierven 1035 patiënten doordat er iets mis ging in het ziekenhuis, 67 meer vergeleken met de vorige meting vier jaar eerder. Dat blijkt uit een onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen van gezondheidsinstituut NIVEL.

Eerder was deze potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen sterk gedaald. Extra inspanningen zijn nodig om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen nog verder te verbeteren.

Uit de meting van het NIVEL blijkt dat in één jaar 3,1 procent van de in het ziekenhuis overleden patiënten te maken kreeg met potentieel vermijdbare sterfte. Dit betekent dat patiënten voortijdig zijn overleden mede omdat iets in de behandeling of het zorgproces niet goed is gegaan.

Een mogelijke verklaring hiervoor zijn complexere patiënten die een intensievere monitoring nodig hebben, zodat mogelijke complicaties snel worden gezien en behandeld.

Verbeterpunten
Verbetermogelijkheden liggen op het gebied van de diagnostiek en medicatieveiligheid, zoals het gebruik van antistollingsmiddelen en hoog-risico medicatie.
Ook operatieve ingrepen, zoals de maag-darm chirurgie en de plaatsing van gewrichtsprotheses laten nog hogere risico’s zien. Hierbij speelt het toepassen van (nieuwe) medische technologie een rol.
Minder schade komt voor bij het toepassen van infusen, katheters en verpleegkundige handelingen.
Ook de dossiervoering is in de nieuwe elektronische patiëntendossiers vollediger geworden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid als patiënten door verschillende zorgverleners worden behandeld.

Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaan van schade vaak meerdere oorzaken heeft, zoals menselijke, organisatorische, technische en patiënt-gerelateerde oorzaken.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be
Meer info op raliga.be over: ziekenhuizen | prothese

Bron: Tekst gezondheid.be, Meer ziekenhuispatiënten dood door fouten

nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwLike Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw lid worden word vrijwilliger bij RA Liga vzwword onze sponsor ReumaLied met beelden ReumaLied met tekst