Weet u of een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen in een éénpersoonskamer?

Persbericht Vlaams Patiëntenplatform vzw 19 april 2021.

De helft van de patiënten en zorgverleners weet niet dat een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen in een éénpersoonskamer. 

Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt deed het Vlaams Patiëntenplatform een grootschalige test bij 1668 burgers en zorgverleners over hun kennis over wat ze moeten betalen in het ziekenhuis. Het is een patiëntenrecht dat je goed geïnformeerd wordt over de kosten voordat je toestemt met een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. Gemiddeld beantwoordden de deelnemers 6 van de 9 vragen juist. 12% van de deelnemers slaagden niet voor de test en behaalden een score lager dan 50%. 

De vragen waarbij deelnemers het slechtst scoorden, gingen over de verhoogde tegemoetkoming en de prijs van dringend ziekenvervoer. De beste scores behaalden ze op vragen over kosten en terugbetaling die verbonden zijn aan een éénpersoonskamer en wat het betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn. Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaamse Patiëntenplatform: "Uit deze test blijkt dat de kennis van de Vlaming over kostprijs in het ziekenhuis nog verbeterd kan worden."

Opvallend: zorgverleners haalden slechts in beperkte mate betere scores dan de niet-zorgverleners, 43% van de zorgverleners wist niet dat een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen op een éénpersoonskamer, 25% van de zorgverleners kende de werking van de derdebetalersregeling niet en 8% van de zorgverleners dacht dat de hospitalisatieverzekering altijd alle ereloonsupplementen van een éénpersoonskamer terugbetaalt aan de patiënt. 

Ilse Weeghmans: "We zagen dat personen die het afgelopen jaar nog in het ziekenhuis zijn geweest en personen die chronisch ziek zijn en vaker in contact komen met zorg niet beter scoren. Het is daarom niet enkel belangrijk om iedereen goede, toegankelijke informatie te bezorgen, maar ook om informatie over kostprijs te blijven herhalen."

Benieuwd naar alle resultaten van de test en de aanbevelingen die het VPP op basis hiervan formuleerde?

Bekijk het volledig rapport hier. 

 

Over het Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenpatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen en ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. De organisatie helpt gemeenschappelijke noden en knelpunten op te lossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. 

Geplaatst op: 
Zaterdag, 17 april, 2021 - 09:45